If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Степенуване на имагинерни числа

Научи как да опростиш произволна степен на имагинерната единица i. Например опрости i²⁷ като -i.
Знаем, че i=1 и i2=1.
Но какво да кажем за i3 и i4? В тези примери имагинерната единица i е повдигната на степен други цели числа. Как можем да ги изчислим?

Пресмятане на i3 и i4

Свойствата на степените могат да са ни от помощ тук! Всъщност, когато изчисляваме степените на i, можем да приложим свойствата, за които знаем, че важат в множеството на реалните числа, стига степенните показатели да са цели числа.
Имайки предвид това, нека намерим i3 и i4.
Знаем, че i3=i2i. Но тъй като i2=1, виждаме че:
i3=i2i=(1)i=i
Подобно на това i4=i2i2. Отново като използваме факта, че i2=1, имаме следното:
i4=i2i2=(1)(1)=1

Още степени на i

Нека продължим! Да намерим следващите 4 степени на i, като използваме подобен метод.
i5=i4i     Свойства на степените=1iТъй като i4=1=i
i6=i4i2Свойства на степените=1(1)Тъй като i4=1 и i2=1=1
i7=i4i3Свойства на степените=1(i)Тъй като i4=1 и i3=i=i
i8=i4i4    Свойства на степените=11Тъй като i4=1 =1
Резултатите са обобщени в таблицата.
i1i2i3i4i5i6i7i8
i1i1i1i1

Един възникващ модел

От таблицата става ясно, че степените на i приемат следната поредица от стойности: i, 1, i и 1.
Като използваме този модел, можем ли да намерим i20? Да опитаме!
Следният списък показва първите 20 числа, чиито стойности представляват повтаряща се последователност.
i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1
Според тази логика i20 трябва да бъде равно на 1. Нека видим дали можем да я подкрепим, като използваме степените. Не забравяй, че тук можем да използваме свойствата на степените, точно както при реалните числа!
i20=(i4)5Свойства на степените=(1)5i4=1=1Опростяване
И по двата начина виждаме, че i20=1.

По-големи степени на i

Да предположим, че сега искаме да намерим i138. Можем да изброим редицата i, 1, i, 1,... чак до 138-ия член, но това ще отнеме твърде много време!
Забележи обаче, че i4=1, i8=1, i12=1 и т.н. или с други думи i, повдигнато на степен кратна на 4, е 1.
Можем да използваме този факт заедно със свойствата на степените, за да опростим i138.

Пример

Опрости i138.

Решение

Въпреки че 138 не е кратно на 4, числото 136 е! Нека използваме това, за да опростим i138.
i138=i136i2Свойства на степените=(i434)i2136=434=(i4)34i2Свойства на степените=(1)34i2i4=1=11i2=1=1
Следователно i138=1.
Сега може би ще попиташ защо избираме да представим i138 като i136i2.
Ако оригиналният степенен показател не е кратен на 4, тогава намирането на най-близкото кратно на 4, което е по-малко от него, ни позволява да опростим степента надолу до i, i2 или i3, просто като използваме факта, че i4=1.
Това число е лесно да бъде намерено, ако разделим степенния показател на 4. То е просто частното (без остатъка) по 4.

Нека се упражним с няколко задачи

Задача 1

Опрости i227.

Задача 2

Опрости i2016.

Задача 3

Опрости i537.

Задача с повишена трудност

Кое от следните е еквивалентно на i1?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.