If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

i като положителния корен от -1

Официалното определение на i е i^2=-1, а не √-1=i, като има добра причина за това (въпреки, че е малко технично). Виж как Сал обяснява защо. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В математиката можеш да се сблъскаш с хора, които твърдят, че е грешно да се определя, i като квадратен корен от -1. Ако ги питаш защо според тях е грешно, те ще изведат такава логика, която изглежда достоверна. По тяхната логика се започва от -1. По определение знаем, че -1 е равно на i по i. Дотук всичко изглежда ясно. После казват, нека предположим, че е така тогава можем да заместим всяко i с корен от -1. Ще са прави. Това ще е еквивалентно на -1 равно на корен от -1 по корен от -1. После прилагат основните свойства на квадратния корен, според които корен от (а по b) е равно на корен от а по корен от b. Следва, че корен квадратен от а по корен квадратен от b е равно на корен квадратен от (a по b). На базата на това свойство казват, че това отдясно е равно на корен квадратен от (-1 по -1). Корен квадратен от произведението на две числа е равно на произведението на техните корени. Тук го прилагам наобратно. Имам корен от произведението тук отдясно. Всички знаем, че -1 по -1 е равно на 1. Следователно това е равно на корен квадратен от 1. Не забравяй, че този знак означава квадратен корен – положителния корен квадратен – който е плюс 1. Оттук заключват, че е грешно. Очевидно -1 и 1 не са равни. Според тях заради това не може да се направи заместването от тази стъпка. Но трябва да посочим, че не тази е неправилната стъпка. Наистина -1 не е равно на 1, но логическата грешка всъщност е при използването на това правило за отрицателни и а, и b, което не е вярно. Не се прилага при две отрицателни числа. Обикновено когато се дава това правило, понякога тази забележка е някъде отстрани и може да я пропуснеш като неприложима за числата, с която го учиш. Но обикновено се споменава, че правилото важи за a и b, по-големи или равни на 0. Когато се въвежда това правило, се казва, че е вярно за неотрицателни числа. По-точно е да се каже, че то не важи за отрицателни числа, ако и a, и b са отрицателни. В последните три минути обясних защо грешат тези, които наричат това определение грешно. И въпреки това, трябва да внимаваш с него. Особено когато се занимаваме с обичайните положителни квадратни корени. Например когато търсим корен квадратен от 4. Знаем, че той е 2, но 4 всъщност има два квадратни корена. Негов корен също е и -2. Защото -2 по -2 също е равно на 4. Този знак означава основен квадратен корен. Или когато става въпрос за реални числа, а не за имагинерни или комплексни числа, можем да го наречем положителен квадратен корен. Числото 4 има два квадратни корена, + и - 2. Когато е използван този знак, това означава да вземем основния корен квадратен, +2. Когато започваш да използваш квадратен корен от отрицателни числа, или вбъдеще дори от имагинерни и от комплексни числа и така нататък, трябва да разшириш определението за това какво означава този знак. Когато взимаме квадратен корен от което и да е отрицателно число, вече не използваме квадратния корен по начина, с който сме свикнали. Той вече е в друг смисъл в множеството на комплексните числа. Тук коренът приема комплексни аргументи и стойностите му също могат да са имагинерни или комплексни числа. Може да предположиш, че квадратен корен от (-х) е равно на i по корен от х. Вече трябва да е ясно, че това няма да е вярно ако и а, и b са отрицателни. Така че това равенство е приложимо само за х по-голямо или равно на 0. Ако х е неотрицателно число, то (-х) очевидно е отрицателно или може да бъде 0. То не е положително. Но тогава пък можем да приложим това равенство. Ако х е по-малко от 0, то щяхме да имаме тези безсмислици и да получим безсмислени отговори. Като мислиш по този начин, че i може да е корен квадратен от -1, ако то е основният резултат от използването на квадратния корен от комплексно число, то можем да преобразуваме това като корен от (-1) по корен от х. Тази логика има грешка, щом -1 не може да е равно на 1 и проблемът е в прилагането на това свойство за отрицателни и а, и b, за две отрицателни числа. Тогава следва безспорно грешен резултат. Ако разшириш определението за основен квадратен корен, за да включва комплексни аргументи и имагинерни числа, тогава ще може да е така. Можем да разложим корен от (-х) до корен от (-1)... или по-точно, разлагаме основния корен квадратен от (-х), тъй като трябва да използвам термините точно, това е основният квадратен корен от (-1) по основния квадратен корен от х, когато х е по-голямо или равно на 0. За да не те обърквам, ако х е по-голямо или равно на 0, това (-х) ще бъде отрицателно или нула, по-точно ще е неположително число.