If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично решаване на уравнения: графичен калкулатор

Можем да определим приблизително решенията на произволно уравнение, като представим графично всяка от страните на уравнението и търсим пресечните им точки. С помощта на графичен калкулатор можем да получим много точно приближение на решението.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В задачата се иска да решим следното уравнение: минус натурален логаритъм от 2х равно на 2 по абсолютната стойност на |х – 4|, цялото това минус 7. Едно от решенията е х = 0,5. Трябва да намерим другото решение. В задачата ни дават подсказка да използваме графичен калкулатор и да закръглим отговора си до най-близката десета. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно, ако искаш, а после ще решим задачата заедно. Препоръчвам ти да опиташ, добре, сега да я решим заедно. Ключовото тук е да разберем, че можем да решим задачата графично или поне да апроксимираме решенията графично. Начинът, по който ще направим това, е ако имаме едно уравнение, особено едно сложно уравнение като това, с една променлива, можем да разглеждаме като функция лявата му страна а после дясната му страна, да начертаем тези две функции и да потърсим пресечните точки на техните графики. Защото те се пресичат при такава стойност на х, за която двете уравнения имат една и съща стойност за у, а това означава, че двете страни на уравнението са равни помежду си. Какво имам предвид? Можем да кажем, че у е равно на минус натурален логаритъм от 2х. Това е едното уравнение или едната функция. После другото уравнение или другата функция, е у равно на 2 по |х – 4|, цялото минус 7. Да видим къде се пресичат двете графики. Стойността на х в точката на пресичане на двете графики е решение на първоначалното ни уравнение. Аз ще използвам Desmos като графичен калкулатор. Ще запиша двете страни на началното уравнение като две функции. Първо записвам лявата страна – у равно на минус натурален логаритъм от 2х. Всъщност ще използвам същия цвят като графиката или много близък – това е почти същия син цвят. Втората функция е у равно на 2 по абсолютната стойност на... всъщност не знам дали Desmos предпочита това... ще използвам това, това работи, добре – х – 4, затварям абсолютната стойност, после минус 7. Ще използвам червен цвят, така че да следим нещата. Добре. Това са двете графики. Сега трябва да видим къде се пресичат графиките. Едното решение е х равно на 0,5. Но това не е решението, което очакват от нас. Те искат другото решение, така да се каже. Да видим. Да видим, имаме едно решение, всъщност ще увелича мащаба малко. Когато х е равно на 0,5, това е това решение ето тук. . Изглежда, че тук у е равно на 0. Другата пресечна точка изглежда, че е ето тук. Всъщност Desmos има една много хубава функция, която ще ни покаже тази точка ето тук. Но можем да я намерим и приблизително. Виждаме, че х е над 6 а всяко от тези деления – едно, две, три, четири, пет – всяко от тях е 0,2 единици. Значи това е 6,2 и нещо, като от нас се иска да закръглим отговора до най-близката десета. Така че даже не ни е нужна тази функция, но можеш да видиш много добре, че когато х е равно на приблизително 6,238, тогава у е равно на –2,54. Друг начин да представим това е, че когато х е приблизително равно на 6,2, тогава двете страни на това уравнение са равни помежду си, те са приблизително равни помежду си. И сме готови, току-що решихме, или поне апроксимирахме решение с помощта на графичен калкулатор.