If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решавай показателни уравнения с логаритми: с основа 10 и основа 'e'

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Разгледай уравнението 0,3e3x=27.
Изрази x. Представи решението като логаритъм с основа e.
x=
Намери приблизителната стойност на x. Закръгли отговора си до хилядните.
x
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4