If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решавай показателни уравнения с логаритми: с основа 10 и основа 'e'

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Разгледай уравнението 0, comma, 3, dot, e, start superscript, 3, x, end superscript, equals, 27.
Изрази x. Представи решението като логаритъм с основа e.
x, equals
Намери приблизителната стойност на x. Закръгли отговора си до хилядните.
x, approximately equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Заседна ли?
Заседна ли?