If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстова задача с показателна функция: размножаване на бактерии

Сал изчислява показателна функция за конкретна стойност, за да отговори на въпрос относно експоненциален модел на растеж.

Видео транскрипция

"Бактериите в посявка в петриева чиния се размножават с бърза скорост. Отношението между изминалото време, t, в минути, и броя бактерии, В(t), в петриевата чиния е представено от следната функция." И виждаме, че това е експоненциален модел. "От колко бактерии ще се състои посявката след 120 минути?" Те просто питат: "Колко ще е В(120)?" И това ще е 10 по 2^(120/12). Това ще е равно на 10 по 2 на степен – 120, делено на 12 е 10, тоест на 10-та степен. Това ще е равно на 10 по – 2^10 е 1024. Ако искаш да се увериш в това, можеш да кажеш, че 2^5 е равно на 32, така че 2^10 ще е равно на (2^5)(2^5). И 32 по 32 е – да видим, 64, 0... Да видим, ще имаме – извинявай, 3 по 32 е 96. Да видим, имаме 4 и 12, 1024. Това ще е 1024. 10 пъти по толкова ще е равно на 10 240. Тоест 10 240 бактерии. И сме готови.