If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Периодичност на алгебрични модели

Задача

Един доктор наблюдава електрическата активност на сърцето на един пациент за определен период от време.
Графиката по-долу показва електрическата активност E във волтове на сърцето на пациента за време t, измерено в секунди. Всеки връх съответства на един удар на сърцето.
Приблизително колко време има между ударите на сърцето на този пациент?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
секунди