If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Периодичност на алгебрични модели

Сал анализира периодичността на графиките, които изобразяват ситуации от реалността.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казват ни: "Дивия седи на Виенско колело в момент t = 0. Графиката по-долу показва височината ѝ h в метри, t секунди след началото на обиколката." Тоест при t = 0, тя е, изглежда на около 2, това ще е 1 цяло и 1/2, тоест изглежда е на около 2 метра над земята. И после, докато времето се увеличава, тя се издига до, това изглежда е близо до 30, може би 34 метра. После слиза надолу, изглежда до около 2 метра отново. После отново до 34 метра, така че нека прочетем въпроса. Въпросът е: "Приблизително колко дълго отнема на Дивия да направи 1 обиколка с Виенското колело?" Добре, това е интересно. Това е когато тя е най-долу на Виенското колело, после стига до върха на обиколката, а после продължава да се върти, докато не стигне отново обратно до най-ниската точка на Виенското колело. Отнело ѝ е 60 и t е в секунди. Тоест отнело ѝ е 60 секунди да премине от най-ниската точка отново до най-ниската точка, а за още 60 секунди тя ще е завършила още една обиколка. Нека попълня това – ще ѝ отнеме 60 секунди И, разбира се, можем да проверим отговора си, ако искаме. Нека направим още един такъв пример. Тук имаме: "Един лекар наблюдава електрическата активност на сърцето на Фин за даден период от време. Електрическата активност на сърцето на Фин е циклична" – както се надяваме да е – " и пикът ѝ е на всеки 0,9 секунди." "Коя от следните графики може да представя ситуацията, ако t е за време в секунди, а Е е електрическата активност на сърцето на Фин във волтове?" Тук изглежда пикът ни е при 0 секунди, а после пикът ни е при повече от 1, това изглежда около 1,1 може би при 2,2 и 3,3. Пикът на това изглежда е на малко повече от всяка секунда, може би на всеки 1,1 секунди, не на всеки 0,9 секунди, така че ще изключа А. Тук изглежда интервалът между пиковете е по-малък от секунда, но изглежда доста по-малко от секунда. Изглежда е на всеки 3/4 от секунда или на всеки 4/5 от секунда. Не точно 9/10, при 9/10 този първи пик би бил малко по-близо до 1, но това е близо. Подточка С изглежда добре. Първо сме на 0, после първият пик изглежда доста близо до 1, но е по-малко от 1. Изглежда е с 1/10 по-малко от 1, така че мисля, че може да е подточка С. Подточка D – изглежда пикът е на всяка 1/2 секунда, така че определено това не е вярно. Това изглежда, че има пик на всеки 0,9 секунди. Това е най-доброто представяне, което... Това е най-доброто представяне, за което мога да се сетя. И можеш да провериш това. Ако имаш пик на всеки 0,9 секунди, тогава ще имаш 4 пика за 3,6 секунди. Тоест 1, 2, 3, 4 – това изглежда е при 3,6. Ето тук имаш 1, 2, 3, 4 – имаш 4 пика за по-малко от 3 секунди. Това определено не е 0,9. Вместо да се принуждаваш да преценяваш на око просто между този пик и този пик, можеш да си кажеш, че ако сме на всеки 0,9 секунди, колко ще отнеме за 3 пика или за 4 пика, а после ще можеш да го прецениш по-точно на око. Можем да проверим отговора си и да се уверим, че е правилен.