If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример с комбиниране на функции

Задача

В един частично пълен басейн има 10000 литра вода, когато Фин започва да го пълни с маркуч в един горещ, слънчев ден. Обемът V в литри на излизащата от маркуча вода за m минути е представен чрез функцията V, left parenthesis, m, right parenthesis, equals, 20, m, а обемът E в литри на водата, която се изпарява за m минути, е представен чрез функцията E, left parenthesis, m, right parenthesis, equals, 0, comma, 1, m.
Нека P е общият обем в литри на водата в басейна m минути след като Фин започва да го пълни.
Представи общия обем P, left parenthesis, m, right parenthesis чрез V, left parenthesis, m, right parenthesis и E, left parenthesis, m, right parenthesis.
P, left parenthesis, m, right parenthesis, equals
Представи общия обем P, left parenthesis, m, right parenthesisчрез m.
P, left parenthesis, m, right parenthesis, equals
Заседна ли?
Заседна ли?