If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моделиране с много променливи: палачинки

Видео транскрипция

В задачата е дадено, че Джейд прави палачинки, като използва брашно, яйца и мляко. В таблицата са дадени цените на килограм за всеки продукт и количествата в килограми, които Джейд използва. Добре. Цялата сума, която Джейд харчи за продукти, е 6 долара. Състави уравнение, което описва връзката между a, b, c и d. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да решиш задачата. Сега да я решим заедно. Ще го правя на момента, за да можеш да следиш разсъжденията ми. Ще решавам точно пред теб. Да видим, общата сума, която харчи Джейд – тя е за брашно, яйца и мляко, сумата е 6 долара. Един начин да разсъждаваме е – ще използвам различни цветове – сумата за брашно плюс сумата, която Джейд харчи за яйца, плюс сумата, която Джейд харчи за мляко, ще нарека това разход за мляко, това е равно на общата сума, значи е равно на 6 долара. Колко е общата сума, която Джейд ще похарчи за брашно? Можем да погледнем ето тук. 0,9 долара за килограм по а, по количеството в килограми. Значи Джейд ще похарчи 0,9 по а долара за брашно. Умножавам тези две стойности, за да намеря сумата, която Джейд ще похарчи за брашно. Това е равно на – ще пропусна знака за долар, за да се фокусираме върху числата и променливите – 0,9 по а, което, разбира се, е в долари, което е важно. Ще събера тази сума в долари с долари и още долари, и ще получа пак долари. Какво да кажем за разходите за яйца? Същият принцип. 0,2 килограма по b долара за килограм. Ако умножим тези две стойности, получаваме 0,2 по b долари. Можем да оставим само 0,2 по b, ще пропусна знака за долар. И накрая, но не по значение, са разходите за мляко. Да видим произведението на тези две стойности, това по това. Значи d килограма по с долара за килограм – това е равно на c по d долара, значи плюс c по d. Целият израз е равен на 6 долара и задачата е решена. Съставихме уравнение, което дава зависимостта между a, b, c и d.