If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:20

Моделиране с много променливи: влакче на ужасите

Видео транскрипция

В условието е дадено, че едно влакче на ужасите има с кабинки, всяка от които има 20 места, и на ден то прави r курса. Ако никой няма право да се вози повече от веднъж дневно, максималният брой хора, които могат да се возят на влакчето за един ден, е Р. Състави уравнение, което показва връзката между Р, с и r. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да решиш задачата. Преди още да разгледам променливите, искам да обясня задачата с обикновени думи. Това, което търсим, е колко е максималният брой хора, които се возят в един ден, което е равно на броя на кабинките във влакчето на ужасите, значи броят на кабинките, по максималния брой хора, които могат да се качат в една кабинка. Това е равно на максималния брой хора, които се возят на един курс на влакчето. След това ще умножим по броя на курсовете на влакчето за един ден. Значи по – ще използвам нов цвят за това – по броя на курсовете на влакчето за един ден. Какво представляват тези величини? В условието са дадени или числа, или променливи за всяка величина. Максималният брой хора за един ден – това ще поставим от едната страна на уравнението, това е променливата Р ето тук Значи главно Р е равно на – колко е броят на кабинките в едно влакче на ужасите? Предполагам, че можем да се изразим така. Ще го запиша по следния начин – във влакчето на ужасите. Това ни е дадено ето тук – влакчето има с кабинки. Това е тази променлива с оранжев цвят, или тази част от нея, това е с. Колко е максималният брой пътници в една кабинка? Дадено е, че една кабинка има 20 места. Значи ще умножим 20 по с за тази част, което после ще умножим по броя на курсовете за един ден за цялото влакче на ужасите. Значи това е по r и задачата е решена. Можем малко да разместим това, можем да напишем, че Р е равно на 20 по с, по r, и уравнението е съставено.