If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моделиране с много променливи: влакче на ужасите

Моделирането на зависимост на три величини (или повече) не се различава особено от моделирането на зависимост на две величини. Тук показваме пример за модел, който съдържа връзката между различни величини в контекста на возене с влакче на ужасите. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието е дадено, че едно влакче на ужасите има с кабинки, всяка от които има 20 места, и на ден то прави r курса. Ако никой няма право да се вози повече от веднъж дневно, максималният брой хора, които могат да се возят на влакчето за един ден, е Р. Състави уравнение, което показва връзката между Р, с и r. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да решиш задачата. Преди още да разгледам променливите, искам да обясня задачата с обикновени думи. Това, което търсим, е колко е максималният брой хора, които се возят в един ден, което е равно на броя на кабинките във влакчето на ужасите, значи броят на кабинките, по максималния брой хора, които могат да се качат в една кабинка. Това е равно на максималния брой хора, които се возят на един курс на влакчето. След това ще умножим по броя на курсовете на влакчето за един ден. Значи по – ще използвам нов цвят за това – по броя на курсовете на влакчето за един ден. Какво представляват тези величини? В условието са дадени или числа, или променливи за всяка величина. Максималният брой хора за един ден – това ще поставим от едната страна на уравнението, това е променливата Р ето тук Значи главно Р е равно на – колко е броят на кабинките в едно влакче на ужасите? Предполагам, че можем да се изразим така. Ще го запиша по следния начин – във влакчето на ужасите. Това ни е дадено ето тук – влакчето има с кабинки. Това е тази променлива с оранжев цвят, или тази част от нея, това е с. Колко е максималният брой пътници в една кабинка? Дадено е, че една кабинка има 20 места. Значи ще умножим 20 по с за тази част, което после ще умножим по броя на курсовете за един ден за цялото влакче на ужасите. Значи това е по r и задачата е решена. Можем малко да разместим това, можем да напишем, че Р е равно на 20 по с, по r, и уравнението е съставено.