Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 3: Разлагане на множители на многочлени

700 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В курса Алгебра 1 учениците преработват (разлагат) изрази от втора степен като произведение на два линейни множителя. По този начин те изследват поведението на квадратните функции. В курса Алгебра 2 стъпваме на тази основа и продължаваме напред с преобразуването на многочлени от по-висока степен като произведение на линейни множители. По този начин ще изследваме многочленни функции. Това също така ни позволява да доказваме различни тъждества, включващи многочлени, които представляват математически твърдения, които описват числови зависимости.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 700 точки за Майсторство!