If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 9: Трансформации на функции

700 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В курса Алгебра 1 разглеждахме графиките на функции, които съдържат абсолютна стойност, и квадратни функции, като ги представяхме като трансформации на основните елементарни функции |x| и x². В този раздел ще разширим това до произволни функции от всякакъв вид. Тази удивителна концепция ни позволява да изобразяваме графично още много различни видове функции като функции, съдържащи квадратен корен и корен трети, показателни и логаритмични функции.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 700 точки за Майсторство!