If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към мащабиране на функции

Графиката на функцията y=k⋅f(x) (където k е реално число) е подобна на графиката на функцията y=f(x), но разстоянието на всяка точка от оста x е мащабирано с коефициент k. Нещо подобно се случва с графиката на функцията y=f(k⋅x), само че сега се променя разстоянието от оста у. Тези операции се наричат "мащабиране."

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това е снимка от екрана на сайта Desmos – това е онлайн графичен калкулатор. Ще го използваме, за да разберем как можем да мащабираме функции. Препоръчвам ти да отидеш на сайта на Desmos и да го разгледаш, или по време на това видео, или след края му. Да започнем с една хубава, интересна функция, нека това е f(х) равно на абсолютната стойност на х, което е много лесно нещо. Да опитаме да направим мащабирана версия на f(х), например g(х) равно на – да започнем просто с абсолютната стойност на х, значи е същата като f(х). Ще нанесем g(х) точно върху графиката на f, а сега да умножим g(х) по някаква константа, например по две. Разгледай разликата между g(х) и f(х) и ще видиш, че g(х) е просто две по f(х), всъщност можем да я запишем по този начин, можем да запишем, че g(х) е равна на 2 по f(х), отиваме в съвсем същата точка и можеш да видиш, че когато х нараства, g(х) нараства два пъти по-бързо, поне за положителните стойности на х в дясната страна, а когато стойността на х намалява, g(х) се променя два пъти по-бързо. Дали е съвпадение това, че тук умножаваме по 2 и функцията нараства два пъти по-бързо? Да поставим тук 3, сега виждаме, че изглежда тя се увеличава три пъти по-бързо и то и в двете посоки. Ами ако умножим по 0,5? Сега изглежда, че функцията нараства наполовина толкова бързо, което е логично, защото ние просто умножаваме, мащабираме стойността на функцията f(х). Преди, когато х е равно на 1, отивахме до 1, но сега, когато х е равно на 1, ние достигаме само до 1/2. Когато преди х е равно на 5, получихме 5, сега, когато х е 5, получаваме 2,5. Значи нараства с половината от скоростта на функцията f, или имаме половината от наклона на графиката на f. Един интересен въпрос, над който да помислим, е какво ще се случи, ако вместо абсолютната стойност на х... да кажем, че искаме да имаме пресечна точка с оста у, различна от нула, да кажем, че – не знам – нека е плюс 6. Обърни внимание, че в този случай когато променим тази константа отпред, това променя не само наклона, но променя и пресечната точка с оста у, защото умножихме целия израз по 0,5, ако го умножим по 1, се връщаме в изходна позиция, а ако умножим по 2, това увеличава и пресечната точка с оста у, защото – спомни си – ние умножаваме и двата члена по две и виждаме това, не само наклонът се удвоява, но се увеличава и стойността на ординатата на пресечната точка с оста у. Ако отидем на 0,5, не само наклонът намалява с коефициент 0,5, или можем да кажем, че умножаваме наклона по 0,5, но също така и пресечната точка с оста у е наполовина на това, което е била преди. Можем да видим това в по-общ план, ако просто поставим тук някаква константа и добавим плъзгач, който променя стойността ѝ. Ще направя тази константа между 0 и 10, със стъпка – не знам, нека да е 0,05. Стъпката означава с колко се увеличава константата, когато преместим плъзгача. с една позиция. Обърни внимание, че когато увеличаваме нашата константа, не само тук става по-тясно, защото мащабираме наклона, но и пресечната точка се увеличава, а после, когато k намалява, пресечната точка намалява и наклонът също намалява. Това е един начин, по който можем да разгледаме мащабирането, но какво ще стане, ако вместо да умножаваме цялата функция по някаква константа, ако вместо това заместим х с някаква константа по х, значи вместо k по f(х) ще имаме f от k по х. Друг начин да го разглеждаме е, че имаме функцията g(х), която сега е равна на абсолютната стойност на k по х плюс 6. Какво ще се случи според теб? Постави видеото на пауза и помисли върху това. Когато увеличаваме k, обърни внимание, че то не променя пресечната точка, защото не мащабираме пресечната точка, то влияе само на наклона, когато k се променя от 1 на 2, ние отново имаме два пъти по-бързо нарастване, а когато k се променя от 1 на 1/2 нарастването е наполовина. Това се отнася за функцията от абсолютната стойност на х, но какво би се случило с различна функция, например квадратна? Значи 2 минус х на квадрат – ще се преместя малко – виждаш, че когато k е равно на 1, двете графики съвпадат. Ако увеличим нашето k, нека да увеличим k да е 2, обърни внимание, че параболата в този случай намалява, когато се отдалечаваме все повече от нулата все по-бързо и по-бързо, защото това, което щяхме да получим при х = 2, сега се случва при х = 1, защото умножаваме това по 2. Ако k има стойности между 0 и 1, обърни внимание, че и от двете страни на нулата нашата парабола намалява с по-малка скорост, т.е. променя се скоростта, но на по-малка скорост на изменение, предполагам, че можем да се изразим така, и можем също така просто да се опитаме да видим какво се случва с нашата парабола ето тук. Ако вместо да умножаваме k по х, ако отново сложим k отпред, какво ще се случи тогава? Обърни внимание, че сега се променя не само скоростта на изменение на кривата в различните точки, но също така се променя и пресечната точка с оста у, защото сега мащабираме и тази пресечна точка с оста у. Ще спра дотук, само поставихме началото на разглеждането на мащабирането. Наистина искам да си изградиш добра представа какво се случва тук, и наистина да помислиш математически защо е логично. Отиди на Desmos и опитай самостоятелно това, използвай и други видове функции и виж какво се случва.