If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Четни и нечетни функции: определяне от графика и таблични данни

Задача

Функцията f е дефинирана със следната таблица:
x42024
f(x)23132
Въз основа на таблицата определи дали функцията f е четна, нечетна, или нито едно от двете.
Избери един отговор: