Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 11: Тригонометрия

1200 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В раздела Геометрия изучавахме някои тригонометрични функции като синус, косинус и тангенс. В този раздел ще разширим тези знания и ще разглеждаме функции, които са дефинирани чрез произволни реални числа. Ще изследваме поведението на тези функции и ще ги използваме за моделиране на ситуации от реалния живот.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1200 точки за Майсторство!