If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Аритметика (цялото съдържание)

Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели: Обикновени дробиСъбиране и изваждане на смесени числа с различни знаменатели: Обикновени дробиТекстови задачи върху събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели: Обикновени дробиУмножение на дроби с числител едно и цели числа: Обикновени дробиУмножение на цели числа и обикновени дроби: Обикновени дробиУмножението като промяна на големината: Обикновени дробиУмножение на обикновени дроби: Обикновени дробиУмножение на смесени числа: Обикновени дробиТекстови задачи с умножение на дроби: Обикновени дробиДробите като деление: Обикновени дробиДеление на дроби с числител едно на цели числа: Обикновени дробиДеление на цели числа с дробни единици: Обикновени дробиДеление на дроби с дроби: Обикновени дробиТекстови задачи за деление на дроби: Обикновени дроби