Основно съдържание

Аритметика (цялото съдържание)

Търсиш си мисия? Кликни тук, за да започнеш или да продължиш работа по мисията за Аритметика (цялото съдържание).
Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели: Обикновени дробиСъбиране и изваждане на смесени числа с различни знаменатели: Обикновени дробиТекстови задачи върху събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели: Обикновени дробиУмножение на дроби с числител едно и цели числа: Обикновени дробиУмножение на цели числа и обикновени дроби: Обикновени дробиУмножението като промяна на големината: Обикновени дробиУмножение на обикновени дроби: Обикновени дробиУмножение на смесени числа: Обикновени дробиТекстови задачи с умножение на дроби: Обикновени дробиДробите като деление: Обикновени дробиДеление на дроби с числител едно на цели числа: Обикновени дробиДеление на цели числа с дробни единици: Обикновени дробиДеление на дроби с дроби: Обикновени дробиТекстови задачи за деление на дроби: Обикновени дроби

Започни
Числата от 0 до 120

Научи числата от 0 до 120.
Започни да учиш