Основно съдържание

Аритметика (цялото съдържание)

Търсиш си мисия? Кликни тук, за да започнеш или да продължиш работа по мисията за Аритметика (цялото съдържание).
Започни от основните неща
Научи основните неща, като започнеш с Числата от 0 до 120
Започни
Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели: Обикновени дробиСъбиране и изваждане на смесени числа с различни знаменатели: Обикновени дробиТекстови задачи върху събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели: Обикновени дробиУмножение на дроби с числител едно и цели числа: Обикновени дробиУмножение на цели числа и обикновени дроби: Обикновени дробиУмножението като промяна на големината: Обикновени дробиУмножение на обикновени дроби: Обикновени дробиУмножение на смесени числа: Обикновени дробиТекстови задачи с умножение на дроби: Обикновени дробиДробите като деление: Обикновени дробиДеление на дроби с числител едно на цели числа: Обикновени дробиДеление на цели числа с дробни единици: Обикновени дробиДеление на дроби с дроби: Обикновени дробиТекстови задачи за деление на дроби: Обикновени дроби

Започни
Числата от 0 до 120

Научи числата от 0 до 120.
Започни да учиш