Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Равни обикновени дроби (преговор)

Преговори намирането на еквивалентни дроби с умножение и опитай да решиш няколко задачи.

Еквивалентни обикновени дроби

Обикновените дроби наричаме еквивалентни, когато са равни или представят една и съща част от цялото.
Искаш ли да научиш повече за нагледното изобразяване на еквивалентни обикновени дроби? Виж тази статия.

Намиране на еквивалентни обикновени дроби с помощта на умножение

Нека да разгледаме един пример.
С кое число може да се замести a, така че да се получат равни дроби?
23=a12
Първо трябва да намерим по колко да умножим 3, за да получим 12:
234=12
След това умножаваме числителя по същото число като знаменателя:
2344=812
23=812, следователно можем да заменим a с 8.
Искаш ли да научиш повече за еквивалентните обикновени дроби? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Кое число може да замести r, така че да се получи вярно равенство?
24=r8
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.