If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съдружително свойство на умножението (преговор)

Преговори основното за съдружителното свойство на умножението и реши няколко задачи за упражнение.

Какво представлява съдружителното (асоциативното) свойство?

Съдружителното свойство е математическо правило, което гласи, че начинът на групиране на множителите в една задача с умножение не променя произведението.
Пример:
5, dot, 4, dot, 2
Да започнем, като групираме заедно start color #11accd, 5, end color #11accd и start color #11accd, 4, end color #11accd. Можем да пресметнем израза стъпка по стъпка.
empty space, left parenthesis, start color #11accd, 5, dot, 4, end color #11accd, right parenthesis, dot, 2
equals, start color #11accd, 20, end color #11accd, dot, 2
equals, 40
Сега нека да групираме заедно start color #7854ab, 4, end color #7854ab и start color #7854ab, 2, end color #7854ab.
empty space, 5, dot, left parenthesis, start color #7854ab, 4, dot, 2, end color #7854ab, right parenthesis
equals, 5, dot, start color #7854ab, 8, end color #7854ab
equals, 40
Прегрупирането не променя отговора!
Искаш ли да научиш повече за съдружителното свойство? Виж това видео.
Искаш ли да разбереш защо е полезно съдружителното свойство? Виж тази статия.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Кои от изразите са равнозначни на start color #11accd, left parenthesis, 9, dot, 2, right parenthesis, dot, 5, end color #11accd ?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.