Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:52

Видео транскрипция

Статуята на свободата, показана по-горе, е една гигантска скулптура, която се намира на остров Либърти, в Ню Йорк, Съединените щати. Височината на скулптурата е 151 фута. Така че това разстояние тук е 151 фута. Един вид тя прилича на 15-етажна сграда или около 15-етажна сграда. Разстоянието от земята до върха на факела е 305. Така че от тук до там са 305 фута. Каква е абсолютната стойност на разликата между 305 и 151? Ами, трябва само да извадим 151 от 305. И вероятно можем да го направим наум. Да видим, ако съберем 150 и 151, получаваме 301. И тогава трябва да добавим още 4, така че е 154. Или тук можем да използваме калкулатор. Можем да кажем, че 305 минус 151 е равно на 154, което пресметнахме и наум. И за абсолютната стойност на 154 има два начина, по които можем да помислим. Можем просто да си я представим нагледно, т.е. като разстоянието на това число до 0. И 154 е на разстояние 154 до 0. Ако това е -154, тогава и това ще е на разстояние 154 от 0. Другият начин, по който можем да мислим, е дали имаме положително или отрицателно число; при абсолютната стойност взимаме само положителния вариант. Тоест и по двата начина получаваме 154. Нека разгледаме още няколко примера. Тези картинки ми харесват! Средното тегло на един автомобил в Съединените щати е около 4000 фунта. Динозавърът анкилозавър, показан по-горе, се смята, че е тежал до 13 000 фунта. Каква е абсолютната стойност на разликата между тези две тегла? Можем да пресметнем разликата между тези две тегла. Можем да вземем по-малкото и да го извадим от по-голямото. Ако извадим 4000 от 13 000, разликата ще е 9000 фунта. Абсолютната стойност на 9000 е 9000. Можехме да процедираме и по другия начин. Можеше да извадим 13 000 от 4000, и щяхме да получим минус 9000. Но абсолютната стойност на минус 9000 пак е 9000. Така че искаме да помислим само за абсолютната разлика на тези двете. Не искаме да мислим за това коя от коя изваждаме. Което и да изваждаме първо, накрая намираме абсолютната стойност. Така че дали разликата е -9000 или 9000, в зависимост от това кое от кое изваждаме, абсолютната стойност и на двете ще е 9000 фунта. Нека разгледаме още един пример. Този път без картинка. Тъкмо свиквах с това. Панамският канал е канал, който разделя държавата Панама, която свързва Атлантическия океан и Тихия океан по удобен начин. Хубавото на тези задачи е, че научаваме неща, различни от познанията ни по математика тук. Франция започнала изграждането на канала през 1881 година и след като французите изоставили конструкцията, САЩ я довършили през 1914 година. Каква е абсолютната стойност на разликата между годината на започване изграждането на Панамския канал и тази на завършването му? Има два начина, по които можем да разсъждаваме. Можем да вземем по-голямата година и да извадим по-малката от нея. Имаме нашия калкулатор тук. Можем буквално да запишем '1914 минус 1881' и получаваме 33 години. И абсолютната стойност на 33 си е 33. Или можеше да го направим и по другия начин. Щом говорим за абсолютна стойност, няма значение кое от кое изваждаме. Можем да разгледаме '1881 минус 1914' и щяхме да получим -33. Но абсолютната стойност и на двете от тези числа е разстоянието от 33 или -33 до 0. Ами, и двете са на разстояние 33 до 0. Или какъв е положителният вариант на тези двете? Ами, това е 33. Така че абсолютната стойност на разликата в годините е 33 години. И сме готови.