If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Събиране на отрицателни числа (преговор)

Преговори основното при събирането на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.

Събиране на отрицателни числа с помощта на числова ос

Събиране на 2 отрицателни числа

Нека съберем 6+(7).
Стъпка 1: Започни с първото число, в този случай с 6:
Стъпка 2: Придвижи се още 7 позиции наляво. Придвижваме се със 7 наляво, защото прибавянето на минус 7 намалява числото със 7.
6+(7) ни отвежда до 13 на числовата ос.
6+(7)=13

Събиране на отрицателно с положително число

Нека съберем 8+3.
Стъпка 1: Започни с първото число, което в този случай е 8:
Стъпка 2: Придвижи се 3 позиции надясно. Придвижваме се с 3 надясно, защото прибавянето на плюс 3 увеличава числото с 3.
8+3 ни отвежда до 5 на числовата ос.
8+3=5
Искаш ли да научиш повече за събирането на отрицателни числа? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Събери.
5+(4)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да опиташ с още няколко задачи за събиране на отрицателни числа? Виж този пример.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.