Основно съдържание
Преговори основното при събирането на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.