If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Десетични дроби

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Сравняване на десетични дроби (десети и стотни)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на десетични дроби по отношение на хиляднитеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на стойността на различните позиции в десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Подреди десетичните дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Писане на обикновени дроби като десетични (знаменатели от 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Запиши число като обикновена и десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразувай десетични дроби в обикновениОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразуване на обикновени дроби в десетичниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразуване на десетични дроби в обикновени дроби – упражнениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 900 точки за майсторство
Упражнения
Нагледно умножение на десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на десетични дроби като 4x0,6 (стандартен алгоритъм)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на десетични дроби като 2,45x3,6 (стандартен алгоритъм)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на десетични дроби като 0,847x3,54 (стандартен алгоритъм)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Деление на цели числа като 56÷35 и получаване на десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Нагледно деление на десетични дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби 1Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби 2Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1000 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3600 точки за майсторство!

За този урок

В тази тема ще научим какво е десетична дроб и как да я представим нагледно върху числова ос. Също така ще събираме, изваждаме, умножаваме и делим с десетични дроби.