Текущ час:0:00Обща продължителност:6:26

Въведение към събиране на десетични дроби: десети

Видео транскрипция

В това видео ще ти представя идеята за събиране на десетични дроби. И ти препоръчвам, докато решаваме тези задачи, да спираш видеото на пауза и да видиш дали можеш да ги решиш самостоятелно, преди да ги решим заедно. Сега ще се движим бавно и в следващите клипове ще намерим по-бързи начини да го правим. Но относно начина, който ще научим в това видео, после ще трябва да се уверим, че разбираме какво става. Да кажем, че искаме да съберем 0,1 и 0,8. Или че събираме 1 десета и 8 десети. Спри видеото и виж дали можеш да го намериш. Има няколко начина да го разглеждаме. Може да кажеш: "Хей, 0,1 е 1 десета, а 0,8 е 8 десети. Ако имам 1 от нещо и прибавя още 8 от същото нещо, тоест имам 1 десета и ще прибавя още 8 десети, ще получа 9 от това нещо." В този случай говорим за десети. Това ще бъде равно на 9 десети. Това е единият от начините да го разглеждаме. Бихме могли да го разгледаме визуално. Да кажем, че вземаме едно цяло число и трябва да го разделим на десети - ето така. Да кажем, че целият този квадрат е едно цяло и го разделяме на 10 равни части. Можеш да разглеждаш всеки бял правоъгълник като една десета. Имаме 1 десета, нека я запълня. И така, 1 десета... Опа, не исках да направя точно това. Имаме 1 десета ето там. И към нея искаме да прибавим 8 десети. Така че имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колко десети общо имам сега? Ами нека ги преброим. Имаме тази единица тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това тук ни показва същото нещо. Всички тези заедно ще бъдат, нека го напиша малко по-ясно, всички тези заедно ще бъдат 9 десети. И в двата случая, как ще напишем 9 десети в десетичен запис? Ами отиваме до реда на десетите, който е с една позиция надясно от десетичната запетая. Казваме, че имаме 9 десети. Това тук е мястото на десетите. Това просто ни казва, че имаме 9 десети. Имаме 9 от тези десети ето тук. Нека продължа. Нека решим друг пример. Да кажем... Ще изтрия всичко това. Да кажем, че искаме да съберем... Ще ги напиша с различен цвят. Да кажем, че искаме да съберем, затруднявам се, защото писалката ми не работи. Да видим. Да кажем, че искаме да съберем... Писалката ми е... О, ето я. Да кажем, че искаме да съберем 3 десети и към тях искаме да прибавим 9 десети. Колко ще бъде това? Ами може да използваш същата идея. Ако кажеш, че това е 3 десети, а това е 9 десети, плюс 9 десети, ако имам 3 от нещо и прибавя 9 от тях, ще станат 12. 3 плюс 9 е 12. Така че може да кажем, че това ще бъде равно на 12 десети. Може би не е толкова очевидно. 12 десети, какво означава това? Единият от начините да го разглеждаме, е, че това е 10 десети плюс 2 десети. А колко са 10 десети? Ако имам 10 десети, това е 1 цяло. Така че това ще бъде 1. Следователно имаме 1 цяло и 2 десети. Как ще напишем 1 цяло и 2 десети? Можем да го напишем като на реда на единиците просто впишем 1. И след това на реда на десетите впишем 2 десети. Може да кажеш, че това е равно на 1,2. Или можеш да кажеш, че е равно на 1 цяло и 2 десети, което е същото като 12 десети. Ако искаме да го видим нагледно, нека се върнем към нашата диаграма. Всъщност ще поставя две тук. Една, две. Искаме да съберем, нека започнем с 3 десети. Нека ги оцветя набързо. Ще използвам този светлосин цвят. Това е 1 десета. Това са 2 десети. Просто ги оцветявам наистина бързо. А това са 3 десети. И след това към тях ще прибавим 9 десети. Ще прибавим 1, 2, 3. Няма да ги оцветявам напълно. 4, схващаш идеята. 5, почти сме готови. 6. Трябва да оцветявам по-бързо. 7. 7. 8. 9. Ето готови сме. Прибавих 9 десети. Виждаш, че съм оцветил 9, оцветил съм в жълто 9 от десетите, а преди това имах оцветени 3 от десетите. И когато ги събера заедно, какво се получава? 3 десети плюс 7 десети ето тук правят едно цяло. Така че това тук е 1. И след това имаме останали още 2 десети. Това е 0,2 или 2 десети. Получаваме 1 цяло плюс 2 десети, което е 1,2. Надявам се това да ти дава добра представа как разглеждаме събирането на десетични дроби. Няма значение, че в бъдеще ще намерим по-бързи начини да го правим, или по-систематични начини да го правим, това все още е начинът, по който аз го правя наум. Ако някой върви до мен на улицата и каже: "Хей, събери 0,3 и 0,9." Това е начинът, по който ще го направя.