Основно съдържание

Деление на цели числа като 56÷35 и получаване на десетична дроб