Основно съдържание

Десетични дроби

Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Сравняване на десетични дроби (десети и стотни)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Сравняване на десетични дроби по отношение на хиляднитеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Сравняване на стойността на различните позиции в десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Подреди десетичните дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Упражнения
Писане на обикновени дроби като десетични (знаменатели от 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Запиши число като обикновена и десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Преобразувай десетични дроби в обикновениОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Преобразуване на обикновени дроби в десетичниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Преобразуване на десетични дроби в обикновени дроби – упражнениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1200 точки за майсторство
Упражнения
Нагледно събиране на десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Събиране на десетични дроби: десетиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Събиране на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Събиране на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Упражнения
Нагледно изваждане на десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Изваждане на десетични дроби: десетиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Изваждане на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Изваждане на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 900 точки за майсторство
Упражнения
Нагледно умножение на десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Умножение на десетични дроби като 4x0,6 (стандартен алгоритъм)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Умножение на десетични дроби като 2,45x3,6 (стандартен алгоритъм)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Умножение на десетични дроби като 0,847x3,54 (стандартен алгоритъм)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Упражнения
Деление на цели числа като 56÷35 и получаване на десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Нагледно деление на десетични дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Деление на десетични дроби 1Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Деление на десетични дроби 2Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Деление на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Деление на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1000 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3600 точки за майсторство!

За този урок

В тази тема ще научим какво е десетична дроб и как да я представим нагледно върху числова ос. Също така ще събираме, изваждаме, умножаваме и делим с десетични дроби.