Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:07

Разработване на стратегии за умножение на десетични дроби

Видео транскрипция

Тук искаме да пресметнем колко е 3 цяло по 0,25 или 3 цяло по 25 стотни. Така че аз ти препоръчвам да спреш видеото на пауза, и да видиш дали можеш да го намериш. Добре, сега нека го направим заедно. В това видео ще покажа няколко стратегии. В бъдеще ще ти покажем това, което се нарича стандартна стратегия, която може да използваш доста често, но стратегиите, които ще разгледаме в това видео, са всъщност много полезни за разбирането на това какво означава умножение на десетични дроби, как е свързано с умножението на обикновени дроби, какъв е начинът, по който хората, дори хората, които са се занимавали доста с математика, умножават десетични дроби. Тук имаме 3 цяло по 25 стотни. Има няколко начина да го разглеждаме. Единият е да кажем: "Хей, това е същото като 3 цяло по - просто ще го напиша по различен начин - 25 стотни. Ако имам 3 по 25 от нещо, колко ще бъде това? Ами колко е 3 по 25? Да видим. 2 по 25 е 50, 3 по 25 е 75. Така че ще имаме 75, но аз умножавам не просто 3 по 25, а умножавам 3 цяло по 25 стотни. Вместо 25 стотни, ще имам 75 стотни. Написано с думи, това ще бъдат 75 стотни. Как ще напишем това като десетична дроб? По същия начин - 75 стотни. Друг начин да разгледаме това, е да помислим как ще стане, ако го напишем като 3 по... Можем да го напишем като обикновена дроб. Можем да напишем 25/100. Това е друг начин да напишем 25 стотни. Всички тези са еквивалентни. Колко е 3 цяло по 25/100? Същата идея. Това ще бъде равно на, може да кажеш, че това е 25/100 плюс 25/100, плюс 25/100. Това ще бъдат 75 стотни, което още веднъж е 0,75. Ако искаш да го разгледаш по-организирано, като умножение на дроби, можеш да го разгледаш като 3/1 по 25/100 и да умножиш първо числителите, получаваш 75, после умножаваш знаменателите, получаваш 100. И по двата начина, във всички тези ситуации, ще получиш 75 стотни. Друг начин да го разглеждаме, е да кажем: "Хей, виж, това тук, това 25/100 е същото като 1/4. Така че можеш да го разглеждаш като 3 цяло по 1/4. Всъщност това е десетична дроб, при която лесно се разпознава, че това е същото като 1/4. Така че можеш да го разглеждаш като 3 цяло по 1/4 или 3/4, това е тук е четвърт, 1/4 може да бъде разглеждано като четвърт, така че това ще бъде равно на 3/4, 3 върху 4, 3/4. Всички тези са еквивалентни. Ако някой иска да го напише като десетична дроб, може, може би знаеш, че 3/4 може да бъде изразено като 75 стотни, което е добре да се знае. Сега нека се справим с малко по-сложни примери. Да кажем, че искаме да намерим, искаме да намерим на колко ще бъде равно 0,4 по 0, нека само го напиша с друг цвят, по 0,3. Спри видеото на пауза и виж дали можеш да изчислиш това, като ще ти дам подсказка. Виж дали можеш да ги изразиш като обикновени дроби. Това, което имаме тук с бяло, можем да прочетем като 4 десети и можем да го напишем като дроб, като 4/10, и ще го умножим по това, което имаме тук. Това е 3 десети, 3 десети, което можем да напишем като дроб, като 3/10, така че можеш да го разглеждаш като 4/10 от 3/10 или 3/10 от 4/10, но умножаваме тези дроби, което сме виждали и преди в други клипове. Какво ще стане? Ако умножим числителите, получаваме 12. Умножаваме знаменателите, получаваме 100. Така че получаваме 12 стотни. Ако искаме да го напишем като десетична дроб, ще бъде 0,12 или 12 стотни. Може би забелязваш нещо интересно тук, като ще го виждаш често, докато изучаваш стандартния метод. 12 е 4 по 3, 4 по 3 е 12, но сега имам две цифри след десетичната запетая. Тук обаче имам една цифра след десетичния знак, като са общо 2 цифри след десетичния знак. Давам ти малка подсказка за това, накъде отиваме, но важното нещо в това видео е да разпознаеш, че можеш да изразиш отново всяко от тези като обикновена дроб. След това умножаваме дробите, за да получим нещо като стотни, и след това го изразяваме като десетична дроб.