If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стойност на цифрите и десетични дроби

Сал използва знанията ни за стойността на цифрите според тяхното място в числото и представя стойностите на числата след десетичната запетая.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще си припомним различните позиции на цифрите в числата, но ще се задълбочим малко повече в темата във връзка с десетичните дроби. Само да си припомним – ако имаме числото 973, това би трябвало да е преговор за теб – вече знаем, че мястото най-отдясно ето тук , това е мястото на единиците, и едно място наляво от него е мястото на десетиците. Обърни внимание, че десетиците спрямо единиците – десетиците са десет пъти по-големи от единиците. После се преместваме с още едно място наляво и отново умножаваме по десет. Това е мястото на стотиците, като цифрата девет тук не представя девет единици, а девет стотици, които записваме като 900. По същия начин цифрата седем не представя седем единици, а представя седем десетици или 70. Цифрата 3 представя три единици, така че тя представя 3. Но както ти обещах, сега ще задълбочим познанията си и за целта поставям десетична запетая, (в англоезичните държави се използва точка като десетичен знак) която вероятно си свикнал/а да виждаш отдясно на единиците. Причината да използваме десетична запетая е това, че тя ни казва къде е мястото на единиците. Мястото вляво от десетичната запетая е мястото на единиците, защото когато започнем да разглеждаме десетични дроби, можем да имаме колкото си искаме места отдясно на десетичната запетая, т.е. след нея. Да помислим малко върху това. Когато отиваме от стотици към десетици, обърни внимание, че делим на десет, Когато отиваме от десетици към единици, отново делим на десет. Как мислиш че се нарича мястото вдясно от десетичната запетая? Какво получаваме, когато разделим едно на десет? Получаваме една десета, така че вероятно се досещаш, че това е мястото на десетите. Ако отидем с още едно място надясно от десетите, какво е това място? Това ще е една десета, делена на 10, или 1/10 от десетата, което ще бъде една стотна или това е мястото на стотните. Ако отидем още едно място надясно, можем да продължим така до безкрай, но ако отидем едно място надясно от стотните, какво е съседното място? Една стотна, делена на 10, това е 1/10 от стотната или една хилядна – това е мястото на хилядните. Например, ако искам да продължа това число, вместо да е 973, нека да е 973,526. Какво означават цифрите след десетичната запетая? Цифрата пет не е пет единици, тя представлява пет десети – друг начин да запишем пет десети е да го запишем като 0,5, което е просто цифрата пет на мястото на десетите. Можем да го запишем и като 5/10. Мисля, че се досещаш какво се случва тук – тази цифра 2 не представя две единици, а това са две стотни, което искам да разбереш много добре в това видео – че това са две стотни. Друг начин да запишем това е просто да запишем цифрата две на мястото на стотните. Мястото на стотните е едно, две места надясно от десетичната запетая, или можем да го запишем като 2 върху 100, две стотни. Само за упражнение, постави видеото на пауза и потърси всички начини да се представи цифрата шест. Какво представлява тази цифра шест? Това са шест хилядни, шест хилядни, ето така. Можем да я запишем и като нула цяло, запетая – да видим – мястото на десетите, мястото на стотните, а после на мястото на хилядните поставяме цифрата шест, което можем да запишем като 6 върху 1000, шест хилядни. Основното нещо тук е, че можем да продължим надясно от десетичната запетая, като представяме различни числа с все по-голяма точност, така да се каже.