Събиране и изваждане

Упражнения

Събиране до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ще събираме и изваждаме естествени числа. Темата започва с 1+1=2 и стига до събиране и изваждане на числата до 1000. Ще обхванем преминаването, заемането и текстови задачи.