If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Събиране и изваждане

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Събиране на числа до 5Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на числа до 5Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Събиране до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Изваждане до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Задачи за събиране на двуцифрени числа чрез разбиване на частиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на двуцифрени числа с образуване на десетициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Избери начини за събиране до 100Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане с използване на числова осОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на двуцифрени числа (без преминаване на десетицата)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Текстови задачи за събиране и изваждане до 100 (част 1)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за събиране и изваждане до 100 (част 2)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със събиране и изваждане на числовата осОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със събиране и изваждане до 100 (част 3)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сложни текстови задачи за събиране и изваждане (до 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1200 точки за майсторство
Упражнения
Събиране на двуцифрени и трицифрени числа (без преминаване)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане чрез използване на числова осОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на трицифрени числа чрез групиране по разредиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране чрез групи от десетици и стотициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране до 1000Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на многоцифрени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на двуцифрени числа (без преминаване на десетицата)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Изваждане на двуцифрени и трицифрени числа (без преминаване и заемане)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане до 1000Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на многоцифрени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1000 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2700 точки за майсторство!

За този урок

В тази тема ще събираме и изваждаме естествени числа. Темата започва с 1+1=2 и стига до събиране и изваждане на числата до 1000. Ще обхванем преминаването, заемането и текстови задачи.