Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:04

Видео транскрипция

Да кажем, че искаш да намериш колко е 5600 делено на 8. Възможно е посредством деление с опашка да намериш колко пъти числото 8 влиза в 5600. Би могло да се реши, като пишеш решението на лист. Но аз искам да ти покажа, че е възможно да решиш това наум, или поне с по-малко писане. Ключовият момент тук е да видиш, че когато имаш две нули (00), това е същото като 56 пъти по 100, делено на 8. 56 пъти по 100 е 5600. Имаш двете нули ето тук. Нека да е напълно ясно. Две нули тук, запазваш двете нули тук. Всъщност понякога разглеждаме числото 5600 (5 хиляди и 600) като 56 стотици. И така, 56 стотици е същото като 56 пъти по 100. Като го запишеш по този начин, може да кажеш: „Хей, вместо да смятам 56 пъти по 100, делено на 8, мога да сменя мястото.“ Това ще бъде същото нещо. Ще бъде равно на 56 делено на 8, умножено по 100. Защо размених местата им? Можеш да го намериш, като си спомниш от таблицата за умножение и деление колко е 56 делено на 8. 8 пъти по 7 е 56. Значи това точно тук ще бъде 7. След това остава само да пресметнеш колко е 7 по 100. 7 по 100. Колко е това? 7 стотици или ... 7 стотици са точно 700. 700 и сме готови. Нека да решим още примери, при които можеш да се подведеш и да делиш с опашка, но на практика ако разложиш числата по подходящ начин, ще решаваш с по-малко писане, или дори наум. Нека например е дадено числото осемстотин и... Нека да го оцветя в различен цвят. Например е дадено числото 846. 846 и трябва да го разделиш на 2. Е, начинът тук е да се замислиш как да разложиш това число. Нека разложим числото 846. 846 е същото като... Ще бъде... Всъщност нека да го направя така. 846 е същото нещо като... То е равно на 800 плюс 40 плюс 6. Значи 846 е равно на 800 плюс 40 плюс 6. Тогава можем да разделим сбора на 2. Можем да разделим този сбор на 2. Делено на 2. Обърни внимание, не направих нищо нeобикновено. Това е съвсем същото като ето това тук. Просто го разложих. Имаш 8 стотици (800), 4 десетици, което е 40, и 6, и може да разделиш сбора на 2. Но как точно ни помага това? Ами сега може да разделим всяко събираемо поотделно на 2. Един начин е да съберем, след като сме разделили поотделно на 2. Вероятно свободно използваш разпределителното свойство при умножение, но може да го използваш и при деление. Този израз тук ще бъде същият като... Това ще бъде равно на 800 делено на 2, плюс 40 делено на 2... Ще добавя скоби след малко, за да стане още по-ясно. Плюс 6 делено на 2. Още веднъж, имаш 800 делено на 2. Ето това точно тук. Плюс 40 делено на 2. Плюс 6 делено на 2. Ние приложихме разпределителното свойство при деление на 2. Добре, 800 делено на 2, трябва да се справиш с това наум. Това са 8 стотици, разделяш ги на 2 и получаваш 4 стотици (400). 4 десетици (40) делено на 2 е 2 десетици или 20. 8 стотици делено на 2 е 4 стотици. 4 десетици делено на 2 е 2 десетици. Накрая 6 делено на 2 е 3. Получи 400 плюс 20 плюс 3, което, разбира се, е равно на 423. Изписах голяма част от екрана, за да обясня това, за да може наистина да разбереш какво се случва тук, но след като го усвоиш добре, може да си кажеш: „Добре, виж, 8 делено на 2, 8 стотици разделени на 2 са 4 стотици...“ Всъщност мога да го запиша ето тук. „8 стотици разделени на 2 са 4 стотици. 4 десетици разделени на 2 са 2 десетици. 6 единици разделени на 2 са 3 единици.“ Може да си кажеш: „Хей, виж, ако просто разделя всяка цифра на 2, получавам 423“. Точно това става в действителност, групираш по редове (единици, десетици, стотици), Делиш всяка цифра (на стотиците, десетиците и единиците) на числото 2. По този начин получаваш 423. Между другото същото действие ще извършиш и при деление с опашка. Разделяш на 2 всички цифри, по редове. Нека да решим един последен пример, за да се убедим, че напълно сме овладели знанията. Нека е дадено 963, искам да го разделя на 9. Добре, тук вероятно ще се справиш с делението, но аз откривам някои части, които знам как да разделя на 9. Бих могъл да кажа: „Това е същото като 900...“ А разлагам 900, защото знам колко е 900 на 9. Значи 900. Знам, че 63 е кратно на 9. Затова няма да разлагам 63 повече. Не се налага да разлагам на десетици и единици поотделно. Бих могъл да кажа: „Това е същото като 900 плюс 63 и всичко това делено на 9.“ Това ще е равно на 900 делено на 9... Нека да го запиша с кафяво. 900 делено на 9 плюс 63 делено на 9. Просто приложих разпределителното свойство при деление на 9. Нека да поставя скобите. На колко ще е равно това? 900 делено на 9 е 100. Това ще бъде 100, а 63 делено на 9 е 7. Това е 100 плюс 7 или 107. Още веднъж изписах всичко това подробно. Но след като придобиеш малко опит, ще казваш: „Хей, виж, 9 влиза 100 пъти в 900. 9 влиза 7 пъти в 63 . Следователно 9 влиза 107 пъти в 963.“ Надявам се, че ти беше забавно. Това са полезни неща. Това е едно много важно нещо, ще установиш, че постоянно се налага да правиш такива пресмятания, когато правиш разчет на парите си или когато изчисляваш сметката си в ресторант. Ще откриеш, че наистина е много полезно да се справяш с делението по този начин. А след като се упражняваш малко, ще го правиш и без да записваш.