Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:17

Видео транскрипция

Нека да поговорим за умножението с 10, 100 или 1000. Съществуват удобни числови модели или правила за всяко от тях. Нека да започнем с примера 4 по 10, нещо лесно, което може би вече знаеш. 4 по 10 е все едно 4 десетици. 4 десетици. А 4 десетици можем да представим като една десетица (10) плюс втора десетица (10) плюс трета десетица (10 ) плюс четвърта десетица (10). Или 4 десетици. А сега нека да пресметнем това. 10 плюс 10 е 20, плюс 10 е 30, плюс 10 е 40. Значи нашият отговор е 40 (или 4 с 0 след него). И това е правило, което сме срещали и преди. Когато умножаваме 4 по 10, запазваме цялото число 4 и добавяме 0 след него заради умножението с 10. Друг пример може да бъде да речем 8 пъти по 10. Добре, 8 пъти по 10 е все едно 8 десетици. Този път нека просто ги преброим. Ако преброим 8 десетици, ще имаме 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Значи когато преброих 8 десетици получих 80, или 8 с 0 след него. Следователно при умножение с 10, когато умножаваме цяло число по 10, правилото е, че пишем една нула (0) след цялото число. Нека сега да използваме това, което вече знаем за 10, и да го приложим при 100. Да разгледаме например 2 пъти по 100. Можем да подходим по няколко начина. Един начин е да кажем, че това е същото като 2 стотици. 2 стотици, което е една стотица (100) плюс втора стотица (100). Това са 2 стотици (100 плюс 100), което е общо 200 или 2 с две нули (00) след него. Сега имаме две нули (00) на края. Или друг начин е да разгледаме 2 по 100 като вместо да кажем „по 100“, може да кажем „по 10 пъти по 10“. Защото 10 по 10 е равно 100. И 2 по 10, както знаем, е 2 с 0 след него, което е 20, и 20 по 10 ще бъде 20 с 0 след него. Тъй като умножаваме по 10 два пъти, добавяме два пъти 0. И умножението със 100 е точно това. То е точно това. То е два пъти умножение с 10. Ако при умножение с 10 добавяме една нула (0), то при умножение със 100 (или с 10 по 10) добавяме две нули (00) към нашия отговор. И можем да продължим и да разгледаме умножение по 1000. Нека да умножим 9 пъти по 1000. Добре, можем да разглеждаме това като 9 хиляди и ако имаме 9 хиляди, то имаме 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, това беше 5, 6000, 7000, 8000, 9000. Когато преброихме хиляда 9 пъти, получихме отговор 9000. Или ако погледнеш цифрите, 9, нашето изходно цяло число, с три нули (000) след него. Следователно 9 пъти по 1000 е 9000, или 9 с три нули. И можем да повторим това, което направихме преди. Да използваме правилото за умножение с 10, което изведохме, че „при умножение с 10 се добавя една нула“, и да сведем умножението с 1000 до умножение с 10. 1000 е равно на 10 по 10 по 10. 10 по 10 е 100, а 100 по 10 е 1000. Значи вместо 1000, можем да напишем 10 по 10 по 10. Те са равнозначни. Когато умножаваме число с 10, добавяме нула. Но тук умножаваме три пъти с 10 , следователно ще добавим три пъти 0. Нека формулираме общо правило за всички примери. Нека вземем 7, числото 7 и да го умножим по 10, по 100 и по 1000 и да видим какво става. 7 по 10 ще бъде 7 с една нула, защото имаме 10 веднъж. 7 по 100 ще бъде 7 с две нули, защото 100 е същото като 10 по 10. Значи това е 7 умножено по 10 два пъти, значи имаме два пъти 0. И 7 по 1000 ще бъде 7000 или 7 с три нули, защото 1000 е равно на 10 по 10 по 10 или три пъти 10. Така получихме 1, 2, 3 нули. Можем да изведем правилото тук. Когато умножаваме с числото 10, което има една нула, добавяме една нула (0) след нашето цяло число. Когато умножаваме цяло число с числото 100, което има две нули, добавяме две нули (00). И за 1000, когато умножаваме по 1000, добавяме три нули (000) след цялото число.