Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:31

Пример за използване на намирането на лице като начин за умножение