Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:57

Сравнение на умножението и намирането на лице на правоъгълник