Основно съдържание

Умножение и деление

Упражнения
Умножение без преминаванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение с преминаванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на двуцифрени числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на многоцифрени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Какво представлява делениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление с картинкиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на неизвестни делители и делими (деление с едноцифрени числа)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ще умножаваме и делим естествени числа. Темата започва с умножение и деление на 1-цифрени числа и минава към задачи с многоцифрени числа. Ще обхванем прегрупиране, остатъци и текстови задачи.