Направи преговор за абсолютната стойност и опитай да решиш няколко практически задачи.

Какво е абсолютна стойност?

Абсолютната стойност на едно число е разстоянието му до 00.
Пример: положително число
Абсолютната стойност на 44 е 4\blueD4:
Пример: отрицателно число
Абсолютната стойност на 4-4 е също 4\blueD4:
44 и 4-4 са на еднакво разстояние от 00, така че те имат една и съща абсолютна стойност 4\blueD4.
Искаш ли да научиш повече за абсолютната стойност? Виж това видео.

Символ за означаване на абсолютна стойност

Символът за абсолютна стойност е чертичка | от двете страни на числото.
Пример:
"Абсолютната стойност на 3,2-3{,}2" може да бъде написана като 3,2|-3{,}2|.

Упражнения

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж тези примери: Намиране на абсолютна стойност
Сравняване на абсолютни стойности