Преговори основното при делението на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.

Обобщение

ИзразЧастноПример
положително :\mathbin{:} положителноположително6:2=36\mathbin{:} 2=3
отрицателно :\mathbin{:} отрицателноположително6:(2)=3-6\mathbin{:} (-2)=3
отрицателно :\mathbin{:} положителноотрицателно6:2=3-6\mathbin{:} 2=-3
положително :\mathbin{:} отрицателноотрицателно6:(2)=36\mathbin{:} (-2)=-3
Искаш ли да научиш повече за делението на отрицателни числа? Виж това видео.

Упражнения

Искаш ли да опиташ с още няколко задачи с отрицателни числа? Виж това упражнение.