Преговори основното при умножението на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.

Обобщение

ИзразПроизведениеПример
положително \cdot положителноположително23=62\cdot3=6
отрицателно \cdot отрицателноположително2(3)=6-2\cdot(-3)=6
отрицателно \cdot положителноотрицателно23=6-2\cdot 3=-6
положително \cdot отрицателноотрицателно2(3)=62\cdot(-3)=-6
Иска ли да научиш повече за умножението на отрицателни числа? Виж това видео.
Искаш ли да знаеш, защо умножението на две отрицателни числа е равно на положително число? Виж това видео.

Упражнения

Искаш ли да се упражниш с още няколко задачи за умножение на отрицателни числа? Виж това упражнение.