Научи какво представляват отрицателните числа и как да ги нанасяш върху числовата ос.
Тук имаме числова ос, която би трябвало да ти изглежда доста позната. Тя започва от 00 и след това продължава през 11:
Знаем, че ако продължим надясно, ще имаме 1111, след това 1212, и така нататък.
Какво се случва обаче, ако продължим наляво от 00? Получаваме отрицателни числа! Наляво от 00 е 1-1, след това 2-2, след това 3-3, и така нататък:

Да се упражняваме малко!

Защо се нуждаем от отрицателни числа?

Отрицателните числа ни позволяват да описваме стойности, които са по-малки от нула.

Пример:

Когато температурата е 88^\circ под 00^\circ, това е по-малко от 00. Можем да кажем, че температурата е 8-8^\circ.

Още няколко отрицателни ситуации