Основно съдържание
Преговори противоположните числа и опитай да решиш няколко задачи за упражнение.