Преговори основното при изваждането на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.

Изваждане на отрицателни числа

Изваждането на дадено число е същото, като прибавяне на противоположното му.
Нека разгледаме два примера:
57=5+(7)-5\goldD{-7} = -5\goldD{+(-7)}
10(3)=10+310\goldD{-(-3)}=10\goldD{+3}
Забележка: И в двата примера превръщаме разликата в сбор и сменяме знака на второто число с противоположния знак.
Искаш ли да знаеш, защото това е така? Виж това видео.
След като вече имаме задача с изваждане, можем да я решим.

Пример 1: отрицателно - отрицателно

Нека извадим 5(6)-5-(-6).
Стъпка 1: Напиши го като задача със сбор
5(6)=5+6-5\goldD{-(-6)}=-5\goldD{+6}
Стъпка 2: Започни с първото число от задачата със сбора, което в този случай е 5-5:
Стъпка 3: Премести се с 66 места надясно. Преместваме се с 66 надясно, защото прибавянето на плюс 66 увеличава числото с 66.
5+6-5+6 ни отвежда до 11 на числовата ос.
5(6)=1-5-(-6)=1

Пример 2: отрицателно - положително

Нека извадим 47-4-7.
Стъпка 1: Напиши го като задача със сбор
47=4+(7)-4\goldD{-7}=-4\goldD{+(-7)}
Стъпка 2: Започни с първото число от задачата със сбора, което в този случай е 4-4:
Стъпка 3: Премести се със 77 места наляво. Преместваме се със 77 наляво, защото прибавянето на минус 77 намалява числото със 77.
4+(7)-4+(-7) ни отвежда до 11-11 на числовата ос.
47=11-4-7=-11
Искаш ли да научиш повече за изваждането на отрицателни числа? Виж това видео.

Упражнения

Искаш ли да се упражниш с още няколко задачи за изваждане на отрицателни числа? Виж този пример.