Основно съдържание
Преговори основното при изваждането на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.