Основно съдържание

Обикновени дроби

Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Умножение на смесени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3800 точки за майсторство!

За този урок

В тази тема ще разгледаме обикновените дроби концептуално и ще събираме, изваждаме, умножаваме и делим обикновени дроби.