Основно съдържание

Обикновени дроби

Учи
Въведение в обикновените дробиРазделяне на фигури на равни частиТекстова задача за определяне на единични дробиРазпознаване на дробиРазпознаване на обикновени дроби по-големи от 1Определяне на числители и знаменатели
Упражнения
Разделяне на фигури на равни частиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разпознаване на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на числители и знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Дроби на числова осИнтерактивна приставка за изобразяване на дроби на числова ос
Упражнения
Дроби на числова ос Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Обикновени дроби на числовата осОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Какво са равните (еквивалентните) дробиНагледно представяне на равни дробиНагледно моделиране на равни дробиПовече за равните дробиНагледно изобразяване на равни дроби (преглед)Равни обикновени дроби (преговор)
Упражнения
Равни обикновени дроби (модели на обикновени дроби)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Равни (еквивалентни) дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Опростяване на обикновени дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Сравняване на дроби със знаците > и <Сравняване на дроби с еднакъв числител или знаменателСравняване на обикновени дробиСравняване на обикновени дроби с различни знаменатели (2 част)Сравняване и подреждане по големина на дробиПодреждане на дроби по големина
Упражнения
Сравняване на дроби с еднакъв числител или знаменателОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на дроби с различни числители и знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Подреждане по големина на дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Намиране на общи знаменателиОбщи знаменатели: 1/4 и 5/6 Общ знаменател: 3/5 и 7/2 Общ знаменател (преговор)
Упражнения
Общи знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Нагледно представяне на разлагането на дробиРазлагане на смесено числоРазлагане на обикновени дроби (преговор)
Упражнения
Разлагане на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Събиране на дроби с равни знаменателиИзваждане на дроби с равни знаменателиСъбиране на смесени числа с равни знаменатели.Изваждане на смесени числа с равни знаменатели
Упражнения
Събиране на дроби с равни знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на дроби с равни знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане на смесени числа (без прегрупиране)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Записване на смесени числа като неправилни дробиЗаписване на неправилни дроби като смесени числаСмесени числа и неправилни дроби (преговор)Сравняване на неправилни дроби и смесени числа
Упражнения
Преобразуване на смесени числа и неправилни дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на обикновени дроби и смесени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Събиране на дроби с онагледяване: 5/6+1/4Изваждане на дроби с онагледяване: 3/4-5/8Събиране на дроби с различни знаменателиИзваждане на дроби с различни знаменатели
Упражнения
Онагледяване на събиране и изваждане на дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на дроби с различни знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на дроби с различни знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Събиране на смесени числа: 19 цяло и 3/18 + 18 цяло и 2/3Изваждане на смесени числа: 7 цяло и 6/9 - 3 цяло и 2/5Събиране на смесени числа с прегрупиране Изваждане на смесени числа с прегрупиране (различни знаменатели)
Упражнения
Събирай и изваждай смесени числа с различни знаменатели (прегрупиране)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Текстова задача с обикновени дроби: пианоТекстова задача с обикновени дроби: гущерТекстова задача за събиране на обикновени дроби: бояТекстова задача за изваждане на обикновени дроби: домати
Упражнения
Събиране и изваждане на обикновени дроби: текстови задачиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Онагледяване на умножението на обикновени дроби и цели числаЗадачи за умножение на еквивалентни дроби и цели числа
Упражнения
Умножение на обикновени дроби и цели числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на обикновени дроби и цели числа (затвърждаване)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Умножението с дроби като промяна на големината
Упражнения
Умножението с дроби като промяна на големинатаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение в умножението на 2 дробиУмножение на две обикновени дроби с помощта на моделУмножение на две обикновени дроби с помощта на числова осУмножение на две обикновени дроби: 5/6 по 2/3Умножение на обикновени дроби (преговор)
Упражнения
Нагледно представяне на умножението на обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на обикновени дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Умножение на смесени числа
Упражнения
Умножение на смесени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Текстова задача за умножение на дроби: кексчетаТекстова задача за умножение на дроби: пранеТекстова задача за умножение на дроби: колело
Упражнения
Текстови задачи за умножение на дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Разглеждане на обикновените дроби като делениеОбразуване на дроб чрез деление
Упражнения
Дробите като делениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Деление на дроби с числител едно на цяло числоДеление на цяло число с дроб с числител едно
Упражнения
Деление на дроби с числител едно на цели числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на цели числа с аликвотни дроби Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Разбиране деленето на дробиДеление на дроби: 2/5 делено на 7/3Деление на дроби: 3/5 делено на 1/2Деление на дроби (преговор)
Упражнения
Деление на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на смесени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Деление на цели числа и дроби: тениски
Упражнения
Текстови задачи за деление на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ще разгледаме обикновените дроби концептуално и ще събираме, изваждаме, умножаваме и делим обикновени дроби.