Зареждане

Сравняване на дроби с еднакъв числител или знаменател

Видео транскрипция

Нека сравним дробите 4/7 и 5/7 Сега искам да сложите пауза и да помислите, коя от тези дроби представлява по-голямо число Приемам, че ста опитали Нещо, което сигурно сте забелязали, е че числата отдолу, тоест знаменателите, за еднакви И двете дроби имат знаменател 7 Един начин да помислим е: това в действителност cа 4 седми, а това са 5 седми Можем да препишем 4/7 като 4 пъти по 1/7 И можем да препишем 5/7 като 5 пъти по 1/7 Това прави 5/7 Сега, имам 4 нещо и 5 нещо, кое от двете ще е по-голямо число? Ами, 5 от това ще ни даде повече Така, 4/7 е по-малкото, а 5/7 - по-голямото число Значи, можем да сложим знак за по-малко Начина, по който запомняме знаците за по-голямо и по-малко, е че малката страна на знака е винаги от страната на по-малкото число Това може да се прочете като: 4/7 е по-малко от 5/7 Или, 4 пъти по 1/7 е по-малко от 5 пъти по 1/7 Сега, да вземем друг пример, но нека този път нямаме общ знаменател, а общ числител Буквално, искаме да сравним 3/4 с 3/9 Коя от дробите представлява по-голямо число? Още веднъж, сложете пауза и опитайте да помислите сами Както споменахме, нямаме един и същ знаменател Но отгоре имаме същите числа Преди имахме едни и същи числа долу - едни и същи знаменатели Сега пък имаме едни и същи числители Тук имаме 3 Можем да видим 3/4 като 3 пъти по 1/4 И 3/9 - като 3 пъти по 1/9 Значи, имаме 3/4 и 3/9 Значи е достатъчно да знаем кое е по-голямо, една четвърт или една девета Да си представим, че отначало имаме 1 цяло, ето така Нека го нарисувам тук, едно цяло със същия размер Една четвърт буквално означава, че взимаме цялото и го разделяме на 4 части А при 1/9 разделяме цялото на 9 части 9 равни части Нека разделим това на 4 равни части Ще опитам да ги направя еднакви Това са равни части и после, това са доста прилични 4 равни части Значи, това тук е 1/4 Нека сега направя деветите Първо ще разделя това на 3 равни части Това ще е една трета и сега разделям всяка от тези части на 3 равни части Правя го възможно най-правилно като за чертане на ръка Разделям цялото на 9 равни части И ето какво виждаме - вече сигурно сте забелязали, че ако разделите нещо на 4 равни части, всяка от тях ще е по-голяма отколкото ако го разделим на 9 части Една девета е по-малка от една четвърт 1/9 е по-малко от 1/4 Значи, 3/9 ще е по-малко от 3/4 Още веднъж, искаме да сложим знак за по-голямо или по-малко Малката страна на знака трябва да е при малкото число Значи трябва да изглежда така Това е знакът за 'по-голямо' Защото по-голямото число ни е отляво 3/4 е по-голямо от 3/9 И ако искате да представим повече от 1/4 и 1/9, нека ги оцветим 3 пъти една четвърт, това е 1, 2, 3 А това са 3 пъти по една девета, 1, 2, 3 Като го разгледате така, нещата са доста ясни Важното тук е да разберете, че когато знаменателят e по-голям, значи делим цялото на повече части, така че всяка от частите ще е по-малка Когато знаменателят е по-голям, дробта става по-малка А когато числителят е по-голям, дробта става по-голяма