Смесени числа и неправилни дроби (преговор)

Преговори как се представят смесени числа като обикновени дроби и обикновени дроби като смесени числа.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Коя обикновена дроб е неправилна?

Неправилна обикновена дроб наричаме обикновена дроб, чийто числител е по-голям или равен на знаменателя.
По-долу са дадени примери за неправилни дроби:
94,55,73\dfrac94, \dfrac55, \dfrac73

Кое число е смесено?

Смесено число наричаме число, което се състои от цяло число и правилна обикновена дроб.
По-долу са дадени примери за смесени числа:
412,138,12564\dfrac12, 1\dfrac38, 12\dfrac56

Представяне на смесено число като неправилна дроб

Запиши 3453\dfrac45 като неправилна дроб.
345=3+453\dfrac45=\blueD3+\greenD{\dfrac45}
345=1+1+1+45\phantom{3\dfrac45}=\blueD1+\blueD1+\blueD1+\greenD{\dfrac45}
345=55+55+55+45\phantom{3\dfrac45}=\blueD{\dfrac55}+\blueD{\dfrac55}+\blueD{\dfrac55}+\greenD{\dfrac45}
345=5+5+5+45\phantom{3\dfrac45}=\dfrac{\blueD5+\blueD5+\blueD5+\greenD4}5
345=195{3\dfrac45}=\dfrac{19}5
Искаш ли да научиш повече за представянето на смесени числа като неправилни дроби? Виж това видео.
Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Представяне на неправилна дроб като смесено число

Запиши 103\dfrac{10}3 като смесено число.
33=1 цяло\dfrac33=1\text{ цяло}
И така, нека да видим колко пъти можем да изнесем едно цяло от 103\dfrac{10}3.
103=3+3+3+13\dfrac{10}3=\dfrac{\blueD3+\blueD3+\blueD3+\greenD1}3
103=33+33+33+13\phantom{\dfrac{10}3}=\blueD{\dfrac33}+\blueD{\dfrac33}+\blueD{\dfrac33}+\greenD{\dfrac13}
103=1+1+1+13\phantom{\dfrac{10}3}=\blueD1+\blueD1+\blueD1+\greenD{\dfrac13}
103=313\dfrac{10}3=\blueD3\greenD{\dfrac13}
Искаш ли да научиш повече за представянето на неправилни дроби като смесени числа? Виж това видео.
Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.