Основно съдържание

Смесени числа и неправилни дроби (преговор)

Преговори как се представят смесени числа като обикновени дроби и обикновени дроби като смесени числа.  След това се опитай да решиш няколко задачи.