Основно съдържание
Преговори основното при умножаването на дроби и опитай няколко задачи за упражнение.