Основно съдържание

Нагледно изобразяване на равни дроби (преглед)

Преговори еквивалентните дроби с помощта на модели и числови оси и опитай да решиш няколко задачи.