Основно съдържание

Обикновени дроби

За този урок

В тази тема ще разгледаме обикновените дроби концептуално и ще събираме, изваждаме, умножаваме и делим обикновени дроби.