Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Намиране на 1 върху числовата ос

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Отворил съм едно упражнение на сайта на Кан Академия, което се казва "Намери единицата върху числовата ос" и от нас се иска да направим точно това. Казва се: "Премести точката до едно на числовата ос." Това е една интерактивна точка, която може да бъде местена. Да помислим как можем да решим задачата. Както винаги, препоръчвам ти да поставиш видеото на пауза и да помислиш как можеш да направиш това, или да сложиш пръст на екрана там, където мислиш, че е 1, а после, естествено, ще решим задачата заедно. Добре. Показано ни е къде се намира нула, а после е показано къде се намират седем четвърти. Едно нещо, което можем да направим, е да преброим колко от тези равни части се намират между нула и седем четвърти. Да видим, това са една, две, три, четири, пет, шест, седем. Щом има седем равни части между нула и седем четвърти, това означава, че всяка от тези части е една четвърт, защото тогава ще имаме една четвърт, две четвърти, три четвърти, пет четвърти, шест четвърти и седем четвърти. Добре, това е голям напредък. Къде ще се намира едно? Едно е равно на четири четвърти. Това са една четвърт, две четвърти, три четвърти, после четири четвърти. Ето тук се намира едно. Важното тук е да разбереш, че единственият начин, по който можем да разберем, че тези деления тук, или че всяко от тези деления от една чертичка до следващата, начинът, по който разбираме, че всяко от тях е една четвърт, е като преброим, че тук има седем равни деления, което дава седем четвърти, така че всяко от тях трябва да е една четвърт. Значи четири деления, четири четвърти, е равно на едно. Да решим още един пример. Тук от нас искат да преместим точката на едно на числовата ос. Постави пръста си на екрана там, където трябва да бъде. Постави видеото на пауза и го направи. Добре. Това е донякъде малко по-лесно, защото е дадено, че разстоянието от нула до следващото кръстче, или чертичка, да се изразя така, както искаш наричай тези неща, дадено ни е, че е една шеста. Колко е едно? Едно цяло е равно на шест шести. Значи това е една шеста, две шести, три шести, четири шести, пет шести и после шест шести. И сме готови. Тук се намира едно на числовата ос.