Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Обикновени дроби, по-големи от едно, на числова ос

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В задачата се иска да преместим точката на седем шести на тази числова ос. Постави видеото на пауза. Аз мога да премествам точката ето тук, но ти препоръчвам да поставиш видеото на пауза и да посочиш с пръст къде трябва да са 7/6 на числовата ос. Добре, сега да решим този пример заедно. Това, което ни казват, е че от нула до тази точка на числовата ос ето тук, това разстояние е една шеста. Значи всяко от тези деления тук е една шеста. Придвижваме се от нула, една шеста, две шести, три шести, четири шести, пет шести, шест шести, седем шести. Искам да се уверя, че не греша. Всяко от тези деления е равно на една шеста. Значи имаме едно, две, три, четири, пет, шест, седем шести. Значи тук са означени седем шести на тази числова ос. Има и други начини да използваме тази идея. Например тук ни питат коя точка е при девет четвърти на числовата ос. Трябва да изберем един отговор, като тук можем да видим предложените отговори. Кой от тези отговори показва 9/4 на числовата ос? Постави видеото на пауза и опитай да го определиш. Добре, сега да разгледаме всички предложени отговори. Изглежда, че в първия отговор разстоянието между нула и едно е разделено на едно, две, три, четири равни деления. Значи от нула до следващата чертичка е една четвърт. Изглежда, че продължава нататък. Значи това са една четвърт, две четвърти, три четвърти, четири четвърти, пет четвърти, шест четвърти, седем четвърти, осем четвърти, девет четвърти е ето тук. Точно това търсим. Но тук точката не е върху девет четвърти. Това са десет четвърти, единадесет четвърти, точката е при дванадесет четвърти. Не ми харесва отговор А. Да видим отговор В. Да видим колко е – тук разстоянието между нула и едно е разделено на една, две, три, четири, пет, шест равни части. Всяка от тези части е една шеста. Значи разстоянието между нула и едно е равно на шест шести, а после имаме седем шести, осем шести, девет шести. Значи това са девет шести, а не девет четвърти. Сега да видим последния отговор. Имам предчувствие, че това ще е верният отговор. Виждаме, че деленията са същите като в първия отговор, значи всяко деление е една четвърт. Знам това, защото разстоянието между нула и едно или между всеки две цели числа е разделено на четири части, на четири деления. За да отидем от нула до едно имаме четири четвърти. После имаме пет четвърти, шест четвърти, седем четвърти, осем четвърти и девет четвърти. Отговор С определено изглежда верен. Да решим още един пример. Тук ни питат коя обикновена дроб съответства на точка А на числовата ос. Постави видеото на пауза и опитай да отговориш. Добре. Между целите числа – колко равни деления имаме тук? Изглежда, че има едно, две, три, четири, пет, шест равни части. Значи деленията са шестини. Това са една шеста, две шести, три шести, четири шести, пет шести, шест шести, което е равно на едно, а после имаме седем шести. Това е седем върху шест, ето точно така, и сме готови с отговора.