If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Общ знаменател (преговор)

Преговори как се намира общ знаменател и се опитай да решиш няколко задачи.

Общ знаменател

Когато обикновени дроби имат равни знаменатели, казваме, че имат общ знаменател.
Когато обикновените дроби имат общ знаменател, те се сравняват, събират и изваждат по-лесно.

Намиране на общ знаменател

Един начин да намерим общ знаменател на две (или повече) обикновени дроби е да изписваме кратните на знаменателите, докато намерим най-малкото им общо кратно.
Пример
Намери общ знаменател на start fraction, 7, divided by, 8, end fraction и start fraction, 3, divided by, 10, end fraction.
Знаменатели са 8 и 10. Нека изпишем кратните им:
Кратни на 8: 8, comma, 16, comma, 24, comma, 32, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 48, comma, 56, comma, 64, comma, 72, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, point, point, point
Кратни на 10: 10, comma, 20, comma, 30, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 50, comma, 60, comma, 70, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, 90, comma, 100, point, point, point
start color #11accd, 40, end color #11accd и start color #11accd, 80, end color #11accd са общи кратни на 8 и 10. Значи можем да използваме кое да е от тях за общ знаменател. Най-често ще използваме най-малкия общ знаменател, за да може да работим с по-малки числа.
Нека да използваме start color #11accd, 40, end color #11accd за общ знаменател.

Привеждане на дроби под общ знаменател

Сега трябва да преобразуваме start fraction, 7, divided by, 8, end fraction и start fraction, 3, divided by, 10, end fraction така, че знаменателите им да са start color #11accd, 40, end color #11accd.
Трябва да пресметнем по колко да умножим всеки от знаменателите, за да се получи start color #11accd, 40, end color #11accd:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, dot, start fraction, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, dot, start fraction, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
След това умножаваме числителите по същото число, по което умножихме знаменателите:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, dot, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Сега сме записали start fraction, 7, divided by, 8, end fraction и start fraction, 3, divided by, 10, end fraction с общ знаменател:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, 40, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, 40, end fraction
Бележка: Новите дроби и дадените по условие дроби са равни, но обикновено се работи по-лесно, когато дробите имат равни знаменатели.
Искаш ли да научиш повече за общите знаменатели? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Дадени са две обикновени дроби, start fraction, 2, divided by, 5, end fraction и start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, трябва да ги преобразуваш така, че да имат еднакъв знаменател (и числителите им да са цели числа).
Кои числа може да използваш за знаменателя?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.