If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво представляват остатъците

Използвай числови редици и упражнения, за да разбереш остатъците.

При някои задачи с деление се получава точен резултат.

start color #01a995, 24, end color #01a995, colon, start color #aa87ff, 8, end color #aa87ff, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Диаграма с 24 кръгчета, разделени в 3 реда по 8 кръгчета във всеки ред.

При други задачи с деление не се получава точен резултат.

start color #01a995, 25, end color #01a995, colon, start color #aa87ff, 7, end color #aa87ff
Диаграма с 25 кръгчета, разделени в 3 реда по 7 кръгчета във всеки ред и 1 ред с 4 кръгчета.
О, не! Не можем да разделим start color #01a995, 25, end color #01a995 кръгчета точно на start color #aa87ff, 7, end color #aa87ff групи. Остават ни няколко кръгчета.
Колко групи от по start color #aa87ff, 7, end color #aa87ff можем да направим?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Колко кръгчета остават? С други думи, колко кръгчета не са в група?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Основна идея: Можем да използваме думата остатък, за да обозначим какво остава след деление.

25, colon, 7, equals, 3, start text, space, с, space, о, с, т, а, т, ъ, к, space, end text, 4
empty space, equals, 3, start text, space, с, space, о, с, т, а, т, ъ, к, space, end text, 4

Упражнения

Практическа задача 1
 • Електричен ток
19, colon, 9, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, о, с, т, а, т, ъ, к, end text
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Диаграма с 19 кръгчета, разделени в 2 реда по 9 кръгчета във всеки ред и 1 ред с 1 кръгче.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.